LHL Brønnøy

LHL Brønnøy

LHL Brønnøy

Entrè

Entrè

Garderobe

Sett fra garderobe, HC toalett til venstre og 2 vanlige toaletter nederst i gangen til venstre.

HC Toalett

Kjøkken

Kjøkken

Kjøkken

Kjøkken

Lokalet sett fra Scenen

Scenen

Storsal gjort om til "Lille Sal" med skillevegg.

Lokalet, klart for Bingo